برچسب: اعتراضات سریالی معلمان استخدام موقت

خط رفاه: درباره اعتراضات معلمان

 ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۹ مه ۲۰۲۳ شرکت کننده: شهلا دانشفر مجری و تهیه کننده: حسن صالحی برنامه ای در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه