برچسب: اعتراضات عراق

انجمن مارکس : بحران حکومتی در عراق و موقعیت جمهوری اسلامی

گفتگو با حمید تقوائی جمعه ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ ، ۲ سپتامبر ۲۰۲۲ گرداننده: شیرین شمس تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

ایسکرا (کردی): جایگاه مبارزات مردم در لبنان و عراق علیه اسلام سیاسی – یدی محمودی با نسان نودینیان – ۱۸ اوت ۲۰۲۰

ایسکرا برنامه تلویزیونی ایسکرا  به منظور پوشش خبری ــ تحلیلی و سیاسی، مهمترین مسائل در کردستان تهیه میشود.  برنامه های ایسکرا روزانه به مدت ٣٠ دقیقه است. ایسکرا  با تمرکز…

بالای صفحه