برچسب: اعتراضات علیه اعدام شارمهد

برای آزادی زندانیان سیاسی: جمشید شارمهد در خطر اعدام

۱۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۲ مارس ۲۰۲۳ شرکت کننده: غزاله شارمهد تهیه و اجرا: باهره یزدان پناه برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون...

نه به اعدام: دادگاه آخر جمشید شارمهد زندانی دوتابعیتی و خطر اعدام ایشان

۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۲ مهمانان برنامه: مینا احدی،غزاله شارمهد تهیه کننده و مجری: نسرین نامدارپور برنامه ای از کمیته بین المللی علیه اعدام
بالای صفحه