برچسب: اعتراضات علیه اعدام ها

همبستگی انسانی: ادامه اعتراضات علیه اعدام ها و چند خبر دیگر

۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۲ مه ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران ( به زبان تُرکی) تهیه شده در تلویزیون کانال...
بالای صفحه