برچسب: اعتراضات كارگران نفت

همراه: اعتراضات كارگران شركت نفت، معرفى بولتن زن زندگى آزادی، ياد آرمیتا گراوند

۱۲ آبان ۱۴۰۲ - ۳ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: شهلا دانشفر و امیر توکلی تهیه و اجرا: صدف کورش نیا برنامه ای از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه...
بالای صفحه