برچسب: اعتراضات کارگران شهرداری، آتش نشانی، پرستاران، قند مهاباد

کارگران و یک دنیای بهتر: خلع ید از اسدبیگی؛ اعتراضات کارگران شهرداری، آتش نشانی، پرستاران، قند مهاباد – شهلا دانشفر – ۲ اکتبر ۲۰۲۰

کارگران و یک دنیای بهتر:  برنامه کارگران و یک دنیای بهتر، برنامه ای با قدمت بیش از ده سال عمر است. برنامه کارگران و یک  دنیای بهتر صدای اعتراض کارگران…

بالای صفحه