برچسب: اعتراضات کارگران مخابرات، نفت و پتروشیمی، شهرداری

همبستگی انسانی: یاد جانباختگان، اعتصابات نفت و چند خبر دیگر

۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۲۱ آوریل ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران ( به زبان تُرکی) تهیه شده در تلویزیون کانال...

نگاه شما: اعتراضات کارگران مخابرات، نفت و پتروشیمی، شهرداری؛ پیامهای حمایت از نوید افکاری – ۸ سپتامبر ۲۰۲۰

بالای صفحه