برچسب: اعتراضات کارگران نفت

همبستگی انسانی: پرونده سازی برای ۱۰ کارگر در تبریز،یاد جانباختگان و نفت

۲۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران ( به زبان تُرکی) تهیه شده در تلویزیون کانال...

پخش زنده: پیشبرد انقلاب زن زندگی آزادی در سالگرد فراخوان سه روزه ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۴۰۱ و سالگرد آبان ۹۸

موضوعات مورد بحث: الف: خانواده زندانیان سیاسی و جنبش دادخواهی و سالگرد آبان ب: ادامه و گسترش اعتراضات کارگران نفت و اهمیت و تاثیر آن در بستر انقلاب زن زندگی...

همراه: بازتاب اعتراضات کارگران شرکت نفت، قتل حکومتی آرمیتا گراوند و جنگ در غزه در تشکیلات خارج حزب

۱۹ آبان ۱۴۰۲ - ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: بابک یزدی تهیه و اجرا: صدف کورش نیا برنامه ای از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه شده در تلویزیون...

همبستگی انسانی: اخبار نفت، فوت ۱۰۷۷ کارگر در شش ماه و فیلترینگ( به زبان تُرکی)

۱۷ آبان ۱۴۰۲ - ۸ نوامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

ویژه برنامه در حمایت از کارگران نفت، کمپین برای آزادی کارگران زندانی (Free Them Now)

یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲ ، ۵ نوامبر ۲۰۲۳ سخنرانان: شهلا دانشفر، کاظم نیکخواه، پیمان شجیراتی، فرهاد میرزایی، جمشید پوران پیر، تهمینه صادقی، واله زمانی، عباس ماندگار گرداننده: میثم عتیق تهیه...

سازمانده:کارزار حمایت از کارگران نفت

۶ آبان ۱۴۰۲ - ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: اصغر کریمی تهیه و اجرا: شهلا دانشفر برنامه ای از کمیته سازمانده تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

سازمانده: در حمایت از اعتراضات کارگران نفت

۲۹ مهر ۱۴۰۲ - ۲۱ اکتبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: حمید تقوایی تهیه و اجرا: شهلا دانشفر برنامه ای از کمیته سازمانده تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه