برچسب: اعتراضات کارگری و بیکارسازی پرستاران

کارگران و یک دنیای بهتر: اعتراضات کارگری در آستانه سالگرد انقلاب

۱۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۴ اوت ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: شهلا دانشفر تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

کارگران و یک دنیای بهتر: اعتراضات کارگری و بیکارسازی پرستاران – شهلا دانشفر – ۲۴ آوریل ۲۰۲۰

موضوعات: به استقبال اول ماه مه برویم نگاهی به اخبار اعتراضات کارگری همراه با فیلم و تصویر بیکارسازی پرستاران در دل بحران کرونا یک جنایت است. صحبت های ذبونامه خلیل…

بالای صفحه