Tag: اعتصابات علیه حملات شیمیایی

کودکان مقدمند: تا خاتمه حملات شیمیایی به مدارس با اعتصاب، کلاسهای درس را تعطیل کنید

۲۶ اسفند ۱۴۰۱ -۱۷ مارس ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: رضا رشیدی و صبا آلاله تهیه و اجرا: سیامک بهاری برنامه ای از نهاد کودکان مقدمند تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

گفت و گو: حملات شیمیایی در مدارس و تناقض‌های مسئولین

۲۷ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۸ مارس ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: سیامک بهاری و رضا رشیدی تهیه و اجرا: سیما بهاری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

کودکان مقدمند: تأثیرات روانی حملات شیمیایی بر دانش‌آموزان

. ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۲ مارس ۲۰۲۳ شرکت کننده: سعید خلیلی راد تهیه و اجرا: سیامک بهاری برنامه ای از نهاد کودکان مقدمند تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

خط رفاه: هشت مارس و اعتراض گسترده به حملات شیمیایی حکومت

۱۶ اسفند ۱۴۰۱ - ۷ مارس ۲۰۲۳ شرکت کننده: شهلا دانشفر مجری و تهیه کننده: حسن صالحی برنامه ای در تلویزیون کانال جدید

برای آزادی زندانیان سیاسی : حملات شیمیایی به دانش آموزان دختر، انتقام از انقلاب زن زندگی آزادی

۱۵ اسفند ۱۴۰۱ - ۶ مارس ۲۰۲۳ شرکت کننده: سمیرا حقوقی، فعال حقوق بشر و‌ روانشناس بالینی تهیه و اجرا: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان...

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران: اعتصابات علیه حملات شیمیایی حکومت را آغاز کنیم

دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه