برچسب: اهواز

گزارشات تصویری از تجمعات سراسری بازنشستگان مخابرات – دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

اهواز اصفهان سنندج تبریز رشت زاهدان کرمانشاه شیراز دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

گزارشات تصویری از تجمعات بازنشستگان فولاد، تامین اجتماعی، لشکری و کشوری – یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲

اصفهان تجمع سراسری بازنشستگان صنایع فولاد البرز غربی اهواز ساری کرمانشاه اراک - تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز - راهپیمائی و تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش - تجمع اعتراضی بازنشستگان...
بالای صفحه