برچسب: ایلام

گزارشات تصویری تجمع سراسری بازنشستگان کشوری – سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۲

سنندج قزوین همدان ایلام کرمانشاه - هم مجلس هم دولت، دروغ میگن به ملت اردبیل - آموزش رایگان حق مسلم ماست

گزاراشات تصویری؛ از تجمع سراسری بازنشستگان کشوری – سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۲

رشت - تجمع سراسری بازنشستگان کشوری و معلمان بازنشسته در اعتراض به وضعیت بد معیشتی اردبیل - معلم زندانی، آزاد باید گردد سنندج - مرگ بر دروغگو ما میگیم حقوق...

گزارشات تصویری تجمع سراسری بازنشستگان مخابرات – دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۲

رشت اصفهان - بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن ایلام - وزیر بی‌لیاقت، استعفا استعفا کرمانشاه - بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن اهواز - بازنشسته بپاخیز، برای رفع تبعیض
بالای صفحه