برچسب: بودجه نهادهای مذهبی

همبستگی انسانی: اعدام ها، بودجه نهادهای مذهبی و خودرو برای نمایندگان( به زبان تُرکی)

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۰ مه ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی: بودجه سال ۱۴۰۲، بودجه‌ای علیه انقلاب (به زبان تُرکی)

۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۶ ژانویه ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه‌ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه