برچسب: بودجه 1402 سال

همبستگی انسانی: بودجه های نجومی برای” اسلامی کردن آموزش و پرورش”( به زبان تُرکی)

۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۷ مه ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی: بودجه سال ۱۴۰۲، بودجه‌ای علیه انقلاب (به زبان تُرکی)

۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۶ ژانویه ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه‌ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه