برچسب: بودجه

همبستگی انسانی: بودجه های نجومی برای” اسلامی کردن آموزش و پرورش”( به زبان تُرکی)

۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۷ مه ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه