برچسب: بيانه حسن روحاني براي مقابله با بيماري كرونا

نگاه روز: بيانه حسن روحاني براي مقابله با بيماري كرونا – نگار نادری با خلیل کیوان – ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰

نگاه روز: فوری ترین مسایل روز در این برنامه روزانه، با طرح سئوالاتی کوتاه در مقابل مهمانان برنامه قرار می گیرد. اتفاقاتی که روزانه در جریان است مورد نقد قرار…

بالای صفحه