برچسب: بیانیه تحریم ناقضان حقوق بشر

برای آزادی زندانیان سیاسی: بیانیه تحریم ناقضان حقوق بشر – اعدام روح الله زم – ۱۴ دسامبر۲۰۲۰

🔴 برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺بیانیه تحریم ناقضان حقوق بشر – اعدام روح الله زم 🎤 سهیلا دالوند ۲۴ آذر ۱۳۹۹ -۱۴دسامبر۲۰۲۰ برای آزادی…

بالای صفحه