برچسب: بیانیه جمعی اززندانیان سیاسی

زندانیان سیاسی:ازطوفان تا سرنگونی،بیانیه جمعی اززندانیان سیاسی.مصاحبه با سعید ملک پور-۲۴ ژانویه ۲۰۲۱

🔴 برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺از طوفان تا سرنگونی،بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی.مصاحبه با سعید ملک پور 🎤 سهیلا دالوند ۵ بهمن ۱۳۹۹-۲۴ ژانویه…

بالای صفحه