برچسب: بیانیه خانواده های دادخواه داخل ایران

نه به اعدام: بیانیه خانواده های دادخواه داخل ایران، به اعدام عزیزان مان پایان دهید

 ۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۹ مه ۲۰۲۳ شرکت کننده: هرمز رها تهیه و اجرا: نسرین نامدارپور برنامه ای از کمیته علیه اعدام تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه