برچسب: بیانیه دانشگاهها

همبستگی انسانی: اول مهر و ترس حکومت، بیانیه دانشگاهها و معلمان

 ۱ مهر ۱۴۰۲ - ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران ( به زبان تُرکی) تهیه شده در تلویزیون...
بالای صفحه