برچسب: بیانیه ده تشکل کارگری با کارزار شلاق ممنوع

کارگران و یک دنیای بهتر: خودکشی یک کارگر، بیانیه ده تشکل کارگری با کارزار شلاق ممنوع – شهلا دانشفر – ۱۲ ژوئن ۲۰۲۰

کارگران و یک دنیای بهتر:  برنامه کارگران و یک دنیای بهتر، برنامه ای با قدمت بیش از ده سال عمر است. برنامه کارگران و یک  دنیای بهتر صدای اعتراض کارگران…

بالای صفحه