برچسب: بیانیه ما همه با هم هستیم

ایسکرا: بررسی بیانیه ما همه با هم هستیم – سلیمان سیگارچی با عبدل گلپریان، مینا بهروزی و یدی محمودی – ۵ ژانویه ۲۰۲۲

🔴 ایسکرا – به زبان کردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺بررسی بیانیه ما همه با هم هستیم با عبدل…

بالای صفحه