برچسب: بیانیه کارگران غیر رسمی نفت

کارگران و یک دنیای بهتر: در تدارک روز جهانی کارگر.شهلا دانشفر – ۹ آوریل ۲۰۲۱

🔴 کارگران و یک دنیای بهتر تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺در تدارک روز جهانی کارگر 🔺بیانیه کارگران غیر رسمی نفت.دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از 12 میلیون باشد….

بالای صفحه