برچسب: بیانیه ۲۸۰ تشکل شناخته شده

اکس مسلم: خواست برای سکولاریسم در بیانیه ۲۰ تشکل شناخته شده صنفی

۲۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۶ فوریه ۲۰۲۳ برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید با حضور: عطیه نیک نفس - میلاد رسایی من
بالای صفحه