برچسب: بیست و دو بهمن

مهرشهر- کرج – مدارس دخترانه فاطمه پزشکی و بیست و دو بهمن – گزارش از حمله شیمیایی حکومت و مسموم‌سازی دانش آموزان

سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

ایسکرا: بیست و دوم بهمن در شرایط امروز – رحیم یزدانپرست با نسان نودینیان – ۱۳ فوریه ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کُردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺بیست و دوم بهمن در شرایط امروز،با نسان نودینیان…

بالای صفحه