برچسب: بیست ژوئن

برای آزادی زندانیان سیاسی: اهمیت بیست ژوئن روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی

 ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: فتانه جوکار و ‌‌حسین ملکی اجرا و تهیه: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه...

زندانیان سیاسی: بیست ژوئن برابر با سی خرداد روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی

۲۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۶ ژوئن ۲۰۲۲ مهمانان برنامه: رویا غیاثی و شعله پاکروان مجری و تهیه کننده: باهره یزدان پناه برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

برای آزادی زندانیان سیاسی: بیست ژوئن و اخبار زندانیان – گفتگوی سهیلا دالوند با باهره یزدان پناه، افضل رضائیان و مهسا رستگار – ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰

برای آزادی زندانیان سیاسی: احضار و بازداشت فعالین و خانواده ها، و گرامیداشت ۲۰ ژوئن – ۲۵ مه ۲۰۲۰

 

بالای صفحه