برچسب: بیمارستان کسری

بیانیه حزب : فراخوان به اعتصاب عمومی کردستان

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری شهریور ۱۴۰۱ تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بیانیه حزب : جنایتکاران اسلامی مهسای عزیزمان را هم کشتند

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری شهریور ۱۴۰۱ تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

کلیپ روز : پیام حمید تقوایی به مردم ایران در رابطه‌ با‌فاجعه قتل‌ مهسا امینی

حمید تقوایی ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه