برچسب: بیژن عبدالکریمی

اکس مسلم: نگاهی به صحبت های شرم آور بیژن عبدالکریمی

اکس مسلم: نگاهی به صحبت های شرم آور بیژن عبدالکریمی - به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان٫ حجاب خشونت علیه زنان است ۲۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳...
بالای صفحه