برچسب: بیکاری

رویدادها: پیش‌بینی بانک جهانی از تورم ۴۶/۲ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: محسن ابراهیمی گرداننده: میثم عتیق تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

سازمانده : اعتراض سراسری علیه بیکاری

مهمان برنامه: سیما بهاری مجری و تهیه کننده: شهلا دانشفر مسئول فنی: نگار نادری ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ - ۳ سپتامبر ۲۰۲۲

ایسکرا:کارزار علیه کشتن کولبران

مهمان برنامه: عبدل گلپریان تهیه کننده و اجرا: عزیزه لطفی مسئول فنی: نگار نادری ۶ شهریور ۱۴۰۱ - ٢۸ اوت ۲۰۲۲
بالای صفحه