برچسب: بی حجابی

همبستگی انسانی: کشتار زاهدان، امام جمعه تبریز و بی حجابی( به زبان تُرکی)

۵ آبان ۱۴۰۲ - ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون...

همبستگی انسانی: اخبار آق دره تکاب، بی حجابی و اعتراضات بازنشستگان

۱۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱ اوت ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران ( به زبان تُرکی) تهیه شده در تلویزیون کانال...
بالای صفحه