برچسب: توماج

نه به اعدام:  آبان خونین و جنبش دادخواهی، آزادی توماج و تاثیر هنر اعتراضی در جامعه 

۲۹ آبان ۱۴۰۲ - ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: هرمز رها و ساموئل نظری تهیه و اجرا: نسرین نامدارپور برنامه ای از کمیته علیه اعدام تهیه شده در تلویزیون کانال...

صفحه ویژه تجمعات خارج کشور در حمایت از توماج صالحی – شنبه ۸ ژوئیه ۲۰۲۳

کاسل گوتنبرگ استکهلم لندن کلن بروکسل - گفتگو با سیامک فرید و ارژنگ برهان ونکوور مالمو خرونینگن بروکسل - گفتگو با اقبال اقبالی، دایی توماج صالحی بروکسل - گزارش طه...
بالای صفحه