برچسب: سالگرد آبان

پخش زنده: ویژه مراسم‌های سالگرد جانباختگان انقلاب زن زندگی آزادی و آبان ۹۸ – جمعه ۲۶ آبان ‍۱۴۰۲

موضوعات مورد بحث: الف: پوشش مراسم‌های سالگرد کشته‌شدگان آبان ۹۸ و آبان ۱۴۰۱ در روزهای پنجشنبه و جمعه ب: بررسی آخرین واکنش‌های خانواده‌های دادخواه و وضعیت آنها جمعه ۲۶ آبان...

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران: جنبش دادخواهی را با تمام توان گسترش دهیم

آبان ۱۴۰۲ تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه