Tag: عزیزه لطفی

ایسکرا: راهکارهای مقابله با قتل عمد دولتی

 ۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۲ مه ۲۰۲۳ شرکت کننده: عبدل گلپریان تهیه و اجرا: عزیزه لطفی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون...

ایسکرا: فقر و زندگی مردم، انقلاب و رهایی جامعه

 ۲۴ دی ۱۴۰۱ -۱۴ ژانویه ۲۰۲۳ مهمان برنامه: نسان نودینیان تهیه کننده و مجری: عزیزه لطفی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون...

ایسکرا : در حمایت از مردم جوانرود (به زبان کردی)

 ۱۸ دی ۱۴۰۱ -۸ ژانویه ۲۰۲۲ شرکت کننده: عبدل گلپریان تهیه کننده و مجری: عزیزه لطفی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون...

ایسکرا : درگرامیداشت خیزش دیماه و به یاد جانباختگان پرواز اوکراین (به زبان کردی)

 ۱۵ دی ۱۴۰۱ - ۵ ژانویه ۲۰۲۲ شرکت کننده: نسان نودینیان تهیه کننده و مجری: عزیز لطفی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در...

ایسکرا: کمیته بین المللی علیه اعدامها و کفالت سیاسی (به زبان فارسی)

 ۲ دی ۱۴۰۱ - ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲ شرکت کننده: حسن صالحی تهیه کننده و مجری: عزیزه لطفی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در...

ایسکرا : نه به تابو گزارش، کمک به مجروحین کردستان (به زبان کردی)

 ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲ یدی محمودی، مینا بهروزی، عزیزه لطفی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

ایسکرا : علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی (به زبان کردی)

 ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۷ دسامبر ۲۰۲۲ شرکت کننده: شیوا محبوبی تهیه کننده و مجری: عزیزه لطفی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در...

ایسکرا: سه روز با شکوه بر بستر انقلاب

 شرکت کننده: عبدل گلپریان تهیه کننده و مجری: عزیزه لطفی مسئول فنی: نگار نادری ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ۷ دسامبر ۲۰۲۲

ایسکرا: وضعیت کودکان زندانی و نقض حقوق بشر در ایران

 شرکت کننده: زینو ابراهیمی تهیه کننده و مجری: عزیزه لطفی مسئول فنی: نگار نادری ۱۰ آذر ۱۴۰۱ - ۱ دسامبر ۲۰۲۲

ایسکرا : کردستان در روزهای انقلاب

 شرکت کننده: نسان نودینیان تهیه کننده و مجری: عزیزه لطفی مسئول فنی: نگار نادری ۱۲ آذر ۱۴۰۱ - ۳ دسامبر ۲۰۲۲
بالای صفحه