Tag: مجلس اسلامی

رویدادها: چرا کارزار «من وکالت میدهم» در جهت و منافع انقلاب برای زن زندگی آزادی نیست؟

سه شنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۲۴ ژانویه ۲۰۲۳ شرکت کننده: اصغر کریمی گرداننده: میثم عتیق تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

رویدادها :‌‌ اعتصابات و اعتراضات شکل خواهد گرفت و امکان ادامه به این شکل وجود ندارد

مجری برنامه:حامد جمالی شرکت کننده:کیوان جاوید یکشنبه ۴ سپتامبر ۲۰۲۲ تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه