برچسب: پارازیت روی ماهواره در تهران

پخش زنده: پوشش اعتراضات سراسری علیه سونامی گرانی، چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۱۸ مه ۲۰۲۲ شرکت کنندگان: کاظم نیکخواه، حمید تقوایی گرداننده: شیرین شمس تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه