برچسب: پارلمان اروپا

برای آزادی زندانیان سیاسی: اقدامات عليه اعدام‌ها و حمايت از انقلاب جاری

۳۰ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲ شرکت‌کنندگان: پریسا پوینده و سهیلا دالوند مجری و تهیه کننده: باهره یزدان پناه برنامه‌ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده...

رویدادها: تصمیم پارلمان اروپا مبنی بر قطع ارتباط با جمهوری اسلامی

 سه شنبه ۰۱ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲ شرکت‌کننده: کاظم نیکخواه گرداننده: میثم عتیق تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه