برچسب: پاسخ به سوالات شخصی و خانوادگی شما

روانشناسی برای همه: پاسخ به سوالات شخصی و خانوادگی شما همراه با دکتر میترا بابک – ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱

🔴 روانشناسی برای همه برنامه ای از کانال جدید موضوع این هفته: پاسخ به سوالات شخصی و خانوادگی شما همراه با دکتر میترا بابک،روانکاو و پژوهشگر تهیه کننده: سیما بهاری…

روانشناسی برای همه: پاسخ به سوالات شخصی و خانوادگی شما با دکتر میترا بابک – ۲۹ ژوئن ۲۰۲۱

🔴 روانشناسی برای همه برنامه ای از کانال جدید موضوع این هفته: پاسخ به سوالات شخصی و خانوادگی شما با دکتر میترا بابک،روانکاو و پژوهشگر برنامه ای تهیه شده از…

روانشناسی برای همه: پاسخ به سوالات شخصی و خانوادگی شما با دکتر میترا بابک – ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱

🔴 روانشناسی برای همه برنامه ای از کانال جدید موضوع این هفته: پاسخ به سوالات شخصی و خانوادگی شما با دکتر میترا بابک،روانکاو و پژوهشگر برنامه ای تهیه شده از…

روانشناسی برای همه: پاسخ به سوالات شخصی و خانوادگی شما. سیما بهاری با دکتر میترا بابک- ۱ ژوئن ۲۰۲۱

🔴 روانشناسی برای همه برنامه ای از کانال جدید موضوع این هفته: پاسخ به سوالات شخصی و خانوادگی شما. با دکتر میترا بابک، روانکاو و پژوهشگر برنامه ای تهیه شده…

روانشناسی برای همه: پاسخ به سوالات شخصی و خانوادگی شما! همراه با دکتر میترا بابک – ۴ مه ۲۰۲۱

🔴 روانشناسی برای همه تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺پاسخ به سوالات شخصی و خانوادگی شما! همراه با دکتر میترا بابک 🎤 سیما بهاری ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۴…

بالای صفحه