برچسب: پاسخ به پرسش ها

پاسخ: وضعیت سیاسی ایران – گفتگوی خلیل کیوان با حمید تقوایی – ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰

پاسخ  در برنامه تلویزیونی پاسخ، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران، حمید تقوایی با خلیل کیوان، مجری برنامه، گفت‌وگو می‌کند و به پرسش های وی پاسخ می‌دهد. برنامه پاسخ به موضوعات…

پاسخ: انتخابات آمریکا – گفتگوی خلیل کیوان با حمید تقوایی – ۴ نوامبر ۲۰۲۰

پاسخ  در برنامه تلویزیونی پاسخ، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران، حمید تقوایی با خلیل کیوان، مجری برنامه، گفت‌وگو می‌کند و به پرسش های وی پاسخ می‌دهد. برنامه پاسخ به موضوعات…

پاسخ: تروریسم اسلامی و آزادی بیان – گفتگوی خلیل کیوان با حمید تقوایی – ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

پاسخ  در برنامه تلویزیونی پاسخ، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران، حمید تقوایی با خلیل کیوان، مجری برنامه، گفت‌وگو می‌کند و به پرسش های وی پاسخ می‌دهد. برنامه پاسخ به موضوعات…

بالای صفحه