برچسب: پاسخ کوبنده به دسیسه های حکومتیان

کارگران و یک دنیای بهتر: انتخابات شکست دیگری برای حکومت. شهلا دانشفر – ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

🔴 کارگران و یک دنیای بهتر تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺رای ما مردم سرنگونی جمهوری اسلامی است 🔺انتخابات شکست دیگری برای حکومت: کارگران و مضحکه انتخابات. هفت تپه…

بالای صفحه