برچسب: پاسداران

همبستگی انسانی: سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا(به زبان تُرکی)

۲۹ دی ۱۴۰۱ - ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همراه: استراسبورگ، ندايي يكپارچه علیه وجود سازمان تروریستی سپاه پاسداران

۲۹ دی ۱۴۰۱ - ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳ شرکت کننده: شهاب بهرامی، عضو دفتر سیاسی حزب برنامه ای از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

گزارشات تصویری از شعاردهی شبانه شهرهای مختلف – شنبه ۱۷ دی ۱۴۰۱

دانشگاه الزهرا تهران - دانشگاه چمران - شعارهای شبانه دانشجویان در خوابگاههای دانشگاههای کشور (شهرک بنفشه، باغستان، جهان نما) - تداوم شعاردهی شبانه شهروندان علیه جمهوری اسلامی در مناطق مختلف...
بالای صفحه