برچسب: پاکستان و ایران

باهم: فاجعه انسانی، اخراج پناهجویان افغانستانی از پاکستان و ایران – پیام‌ها و گزارش‌ها

۱۳ آبان ۱۴۰۲ - ۴ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: صفیه عارفی، پرویز اسفندیاری، محمد‌نعیم غیور تهیه کننده و مجری: سیامک بهاری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه