برچسب: پایان اعدام تنها با سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی است

ایسکرا: علیه اعدام و علیه دستگیری ها   

 ۱ تیر ۱۴۰۲ - ۲۲ ژوئن ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: عبدل گلپریان برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه