برچسب: پبام آذر

صفحه ویژه تظاهرات روبروی پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه – دوشنبه ۱۶ ژانویه ۲۰۲۳

مصاحبه طه آزادی با فریبا آذرخش، نسان نودینیان، پیام آذر و شهاب بهرامی(گزارش کامل)  شعار «کرد بلوچ و آذری، آزادی و برابری» در تظاهرات روبروی پارلمان اروپا همخوانی سرود...
بالای صفحه