برچسب: پتروشیمی جاسک

گزارشات تصویری چهارمین روز اعتصاب سراسری صنایع نفت و فولاد – دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

اعتصاب کارگران شرکت پتروفراساز جاسک اعتصاب کارگران پتروشیمی جاسک اعتصاب کارگران پیمانکاری پایمرد چابهار اعتصاب کارگران فولاد مادکوش بندر عباس اعتصاب کارگران معدن مس درالو کرمان اعتصاب کارگران شرکت فولاد...

گزارشات تصویری دومین روز اعتصاب سراسری کارگران نفت و پتروشیمی – شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

پیوستن کارگران شرکت کارن گستر به اعتصاب سراسری کارگران نفت و پتروشیمی  پیوستن کارگران شرکت فولاد صنعت اطلس به اعتصاب سراسری کارگران نفت و پتروشیمی  یزد - پیوستن...
بالای صفحه