برچسب: پخش کلیپ

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی: اعتراضات و اعتصابات کارگری.مصاحبه با حسن محمدی- ۷ ژوئیه ۲۰۲۱

🔴 کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺اعتراضات و اعتصابات کارگری 🔺گزارش ویژه 🔺پخش کلیپ 🔺اخبار زندانیان سیاسی مهمان برنامه: حسن محمدی 🎤 باهره…

بالای صفحه