برچسب: پرت کردن حجاب

گفت و گو: حجاب سنگری فتح شده

۱۱ فروردین ۱۴۰۲ - ۳۱ مارس ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: شیرین شمس و شهلا دانشفر تهیه و اجرا: سیما بهاری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی: حجاب و عفاف – ادعای احیای دریاچه ارومیه( به زبان تُرکی)

۹ فروردین ۱۴۰۲ - ۲۹ مارس ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه