برچسب: پرندگان هور العظیم در جستجوی یک قطره آب

نگاه شما: اعتراض مردم شهرک اوغلی تبریز به مشکلات بی‌آبی – ۱ ژوئیه ۲۰۲۱

🔴 نگاه شما: برگرفته از مدیای اجتماعی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺اعتراض مردم شهرک اوغلی تبریز به مشکلات بی‌آبی 🔺پرندگان هور العظیم در جستجوی یک قطره آب 🔺تالاب…

بالای صفحه