برچسب: پرواز PS۷۵۲

کودکان مقدمند: جمهوری اسلامی قاتل کودکان!

۱۶ دی ۱۴۰۱ - ۶ ژانویه ۲۰۲۲ شرکت‌کننده: رضا رشیدی تهیه‌کننده و مجری: سیامک بهاری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

گزارش تلویزیون کانال جدید از چهارمین روز راهپیمایی برای عدالت پرواز PS752

شنبه ۱۳ آگوست ۲۰۲۲ برابر با شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

نگاه شما: تجمع خانواده های پرواز PS۷۵۲ در سازمان نیروهای مسلح – ۲۶ بهمن ۹۹ – ۱۴ فوریه ۲۰۲۱

🔴 نگاه شما: برگرفته از مدیای اجتماعی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺تجمع خانواده های PS۷۵۲ در سازمان نیروهای مسلح- ۲۵ بهمن ۹۹ ۲۶ بهمن ۱۳۹۹-۱۴ فوریه ۲۰۲۱

بالای صفحه