برچسب: پرونده سازی برای فعالان سیاسی

ایسکرا: برای آزادی چهار پیشمرگ زندانی (به زبان کردی)

۲۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۵ اوت ۲۰۲۲ مهمان برنامه: شیوا محبوبی تهیه کننده و اجرا: عزیزه لطفی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
بالای صفحه