برچسب: پرونده سازی علیه فعالان سیاسی

ایسکرا (به زبان کردی): آکسیون در حمایت از چهار پیشمرگ

۲۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱ اوت ۲۰۲۲ مهمان برنامه: ناصر کشکولی تهیه کننده: جمیله میرکی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
بالای صفحه